Bland annat kommer det att lanseras en helt ny destinationswebb i mitten av maj som presenterar hela bruket som besöksmål samt att det släpps en jubileumsbok inför sommaren.

Kommunikationsbyrån Precis Reklam har fått uppdraget att bygga webbplatsen och utbildar även de lokala entreprenörerna i hur man formulerar och publicerar sina nyheter och evenemang på den gemensamma hemsidan men även hur man kommunicerar sina budskap i andra mediakanaler och sociala medier. Bland deltagarna finns föreningen Hyttan, Axmar brygga, Axmar Bruksbod, Bed & Breakfast och Axmar Brukscafé.

Idag ägs Axmar bruk av den ideella föreningen Hyttan, som sköter och bevarar järnbruket och kulturreservatet i samråd med Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Välbesökta Axmar Brygga Havskrog är inrymd i den gamla magasinsbyggnaden vid hamnen. Den byggdes på 1870-talet av slaggsten från järnbruksdriften vid Axmar bruk. Sedan 2011 är delar av Axmar bruk kulturreservat.

För mer information:
Axmar bruks nuvarande hemsida
https://www.axmarbruk.se

Axmar Brygga
https://axmarbrygga.se

Precis Reklam
https://precisreklam.se